ENSTAKA TIDIGARE RESULTAT

 

1997 26-27/4

Kamratträffen 1997 Guld

1997 22/2

Råneåträffen Guld

1996 5-6/10

Oktoberträffen Guld