Styrelsen för Luleå Bridgekamrater


Ordförande:

Lennart Markgren

lennart.markgren@gmail.com 073-4020080
Vice ordförande & sekreterare: Gunnar Holmkvist gunnarholmkvist02@gmail.com 070-3737386

Kassör:

Fredrik Larsson

fredrik.larsson750@gmail.com 072-5708081

Ledamot:

Urban Nilsson

urban.nilsson.lulea@gmail.com 070-6868064

Ledamot:

Ann-Christin Sällström

annchristin.sallstrom@gmail.com

070-3553994

Suppleant: Shiler Hussami shiler@telia.com 070-3810561

Suppleant:

Per Öbom

per.obom54@gmail.com

070-6737518