Protokoll

Styrelsemöte Luleå Bridgekamrater 2015-12-09

 

Närvarande: Göran Ström, Karin Hellsten, Lisbet Markgren, Per Norberg, Stig-Åke Ifrig & Ulla Norman.

 

 

1.       Inför Kräftgången 12/12:
5 priser + ett utlottat: 1200, 900, 700, 500, 400 kr. Utlottat pris 400 kr. Utdelning av priserna för Sommarbridgen ska ske på festen.

2.       Ekonomi:
Ekonomin är fortsatt stabil och god. Styrelsen utser Lisbet Markgren (lisbet.markgren@gmail.com) till representant för Luleå BK att sköta bidragsansökningar för klubben hos Luleå Kommun.

 

3.       Spelprogram våren 2016:
Pelle skickar ut ett förslag till styrelsen att ha åsikter om.

 

4.       Ersättningspolicy till spelare för olika tävlingsevenemang:
Pelle sammanställer de åsikter som nu kommit fram och skickar ut dokumentet till styrelsen, för att slutligen sedan fastställas.

 

5.       Bidrag till juniorer:
Bidrag till läger, tävlingar etc, ska ett bidrag av storleken 1000 kr kunna fås generellt. Alla bidragsansökningar ska dock behandlas separat.

 

6.       Övriga frågor:
Sveriges Radio vill göra ett reportage hos Luleå BK och den hjärtstartare klubben har erhållit. Reportaget ska ske på Dagbridgen.

 

 

 

 

Vid tangentbordet                                                      Ordförande Göran Ström             Karin Hellsten

Per Norberg, sekreterare