Protokoll

Styrelsemöte Luleå Bridgekamrater 2015-11-04

 

Närvarande: Göran Ström, Karin Hellsten, Lisbet Markgren, Per Norberg, Stig-Åke Ifrig & Ulla Norman.

 

 

1.       Utbildning Hjärt- och lungräddning:
Sker torsdag 5/11 kl 13-15 på klubben. Karin håller i evenemanget.

2.       Reseersättningar i allsvenskan:
Vi behöver, en gång för alla, skriva ned tydliga regler för vi hanterar olika bidrag för alla slags tävlingar. Per gör, snarast, ett utkast för styrelsen att ta ställning till.

 

3.       Julfesten/Kräftgången:
Kräftgången 2015 spelas 12/12. Vi ska ha fest efter tävlingen. Per efterfrågar om några vill ta på sig att vara ”festgeneraler” till denna fest, via Veckobrevet. Per gör förslag till inbjudan. Avgiften ska vara 200 kr/person oavsett om man bara spelar tävlingen, bara är med på festen eller deltar i både tävling och fest.

 

4.       Sommarbridgen:
Dags att betala ut priserna för Sommarbridgen 2015. Det är 7 priser. Placering 1-6 + ett utlottat pris (till spelare som deltagit minst hälften av gångerna (7) och inte har prisplacering). Prisbeloppen är: 1:a=1000 kr, 2:a=800 kr, 3:a=600 kr, 4:a=500 kr, 5:a= 400 kr, 6:a=300 kr. Utlottat pris=300 kr.

 

5.       Fritidsförvaltningens bidrag för lokaler:
Lisbet kontaktar kommunen och reder ut när man ska ansöka för vilken period.

 

6.       Övriga frågor:
Lisbet önskar att styrelsemötena ska vara mer planerade, i förtid. Förslaget föll i god jord och Göran gör ett schema för styrelsemötena.

 

 

 

 

Vid tangentbordet                                                      Ordförande Göran Ström             Karin Hellsten

Per Norberg, sekreterare