Protokoll

Styrelsemöte Luleå Bridgekamrater 2015-08-17

 

Närvarande: Göran Ström, Karin Hellsten, Per Norberg, Stig-Åke Ifrig & Ulla Norman.

 

 

1.       Besök av NBF (Göran Nordberg)::
NBF vill skapa kontakt med klubbarna och höra behov etc. LBK lyfte frågan av utbildning av tävlingsledare, både steg-1 och steg-2. Luleå BK och hela Norrbotten saknar steg-2 utbildade tävlingsledare.

2.       Utbildning:
Nybörjarkursen startar 28/9. Annonsering ska ske via flygblad och annonsering i ”Annonsbladet”.
Eventuell dagtidskurs startar 19/10, om underlag finns. Ingen fortsättningskurs startar i år, i dagsläget.

3.       Allsvenskan 2015:

 

4.       Städning av lokalen:
Efter kvällens tävling hjälps alla åt att tömma lokalen på möbler. Pelle ordnar ett gäng, som återställer möblerna till helgen.

 

5.       Luleå BKs representant till NBFs årsmöte:
Ordförande Göran Ström representerar klubben.

 

6.       Nybörjarutbildningen för universitetsstudenterna:
Blev oväntat ett stort intresse. Pelle behöver mer resurser, i form av hjälppersoner.

 

7.       Utbildningsprogram för hösten 2015:
Bordlägger denna fråga till nästa styrelsemöte.

 

8.       Ekonomi:
Ekonomin fortsatt bra och stabil. Nya kassören behöver en dator. Kassören inhandlar en bärbar dator i prisklassen 3-5000 kr, för bokföring.

 

 

 

Vid tangentbordet                                                      Ordförande Göran Ström             Karin Hellsten

Per Norberg, sekreterare