Protokoll

Styrelsemöte Luleå Bridgekamrater 2015-04-22

 

Närvarande: Göran Ström, Karin Hellsten, Lisbet Markgren, Per Norberg, Stig-Åke Ifrig & Ulla Norman.

 

 

1.       Spelprogram sommaren 2015:
Pelle gör programförslag, som styrelsen beslutar om. De 6 bäste erhåller pris + ett utlottat pris (enligt förslag av Kjell Svensson). Beräkning enligt förra sommaren. Bästa 10 räknas.

2.       Kamratträffen 2015:
Pelle ska informera anmälda, till festen, att maten består av fisk. Pelle ger ett förslag på prispengar. Micke Glyssner fixar enklare rondpriser.

 

3.       Städning av lokalen:
Efter kvällens tävling hjälps alla åt att tömma lokalen på möbler. Pelle ordnar ett gäng, som återställer möblerna till helgen.

 

4.       Luleå BKs representant till NBFs årsmöte:
Ordförande Göran Ström representerar klubben.

 

5.       Nybörjarutbildningen för universitetsstudenterna:
Blev oväntat ett stort intresse. Pelle behöver mer resurser, i form av hjälppersoner.

 

6.       Utbildningsprogram för hösten 2015:
Bordlägger denna fråga till nästa styrelsemöte.

 

7.       Ekonomi:
Ekonomin fortsatt bra och stabil. Nya kassören behöver en dator. Kassören inhandlar en bärbar dator i prisklassen 3-5000 kr, för bokföring.

 

 

 

Vid tangentbordet                                                      Ordförande Göran Ström             Karin Hellsten

Per Norberg, sekreterare