Protokoll

Styrelsemöte Luleå Bridgekamrater 2015-02-18

 

Närvarande: Göran Ström, Karin Hellsten, Per Norberg, Micke Glyssner, Stig-Åke Ifrig, Esa Ryhänen  & Ulla Norman.

 

 

1.       Inför årsmötet:
Årsmötet ska ske 2015-03-25. Ekonomin är under kontroll.

 

2.       Kurs brickläggning:
Per ska gå ut med en inbjudan att lära sig brickläggning.

 

 

Vid tangentbordet                                                      Ordförande Göran Ström             Karin Hellsten

Per Norberg, sekreterare