Klubben erbjuder även i år medlemmarna möjligheten att teckna årskort. Kortet gäller från den första i varje månad

och tolv hela kalendermånader framåt. Priset uppgår till 2700 kr.

 

Dagbridge måndagar startar 5:e sept och beroende på medlemmarnas intresse ev fredagsbridge senare i höst. För er som planerar spel två gånger i veckan

kommer besparingen (jmf med klippkort) att uppgå till knappt 30% eller ca 1100 kr. Men den kanske största fördelen är bekvämligheten att slippa betalning

vid varje spel.

 

Mvh

Styrelsen