Klubben erbjuder även i år medlemmarna möjligheten att teckna årskort. Kortet gäller från den första i varje månad

och tolv hela kalendermånader framåt. Priset uppgår till 3000 kr. Förra året blev speciellt, men efter rundringning

bland dem som löste årskort så visar det sig att alla dessa var nöjda med köpet. 

 

Dagbridge måndagar startar i sept och senare i höst planerar vi start av fredagsbridge. För er som planerar spel två gånger

i veckan kommer besparingen (jmf med klippkort) att uppgå till knappt 30% eller drygt 1100 kr. Men den kanske största

fördelen är bekvämligheten att slippa betalning vid varje spel.

 

Årskortet gäller för samtliga ordinarie klubbspel dag-och kvällstid, LBKs lagserie samt sommarbridgen. Inbetalas till: PG 34 93 03-8

 

Mvh

Styrelsen