Etiska regler vid onlinespel

Styrelsen för LBK vill påminna om det regelverk som SBF satt upp vid onlinespel,

bl.a det självklara att inte ha någon form av direktkontakt med annan lagspelare. 

 

Se bifogat dokument, punkt 1-3 utarbetat av SBF