Årsmöte LBK senarelagt

På basis av FHM:s rekommendationer för Covid-19 samt enligt SBF:s rekommendationer kan inte ett fysiskt årsmöte hållas i enlighet med LBK:s stadgar som fastställer att

årsmöte ska hållas under mars månad. Styrelsen för LBK har därför beslutat att skjuta på årsmötet till klartecken ges från FHM för större sammankomster.

Den sittande styrelsen kommer att fungera som en interimsstyrelse fram till nästa ordinarie årsmöte. 

 

Styrelsen Luleå Bridgekamrater