ONSDAGSBRIDGEN

- Föranmälan krävs till varje tävling.
- Max antal par = 12.

Föranmälan (Senast dagen innan tävlingen):
Man kan anmäla sig som enskild (tävlingsledningen parar ihop spelarna) eller kan man anmäla sig parvis. Det finns 3 sätt att anmäla sig på:
-Telefon: 070-6868064 (Urban Nilsson)
- E-post: urban.nilsson.lulea@gmail.com
- Webben: Länken via aktuell tävling i spelprogrammet (Via detta sätt kan man bara anmäla parvis, inte individuellt)

Läs nedan om hur det kommer att gå till (Viktigt!):
Efter en lång väntan har styrelsen för LBK beslutat att, i likhet med flertalet andra bridgeklubbar runt om i landet, åter börja erbjuda spel i klubblokalen.
 

Vi kommer att följa SBF:s checklista för att på så sätt göra spelandet så säkert som möjligt. Detta innebär bland annat:
- Bordskryss av plexiglas som möjliggör att varje spelare sitter avskilt från övriga spelare.
- Egen budlåda som varje spelare tar med sig mellan borden.
- Varje bord har ett fullständigt set av brickor.
- Budlådor och kortlekar sätts i "karantän" under en vecka innan de återanvänds.
- Bridgemate används endast av Nord.
- Handsprit och pappershanddukar  kommer vara utplacerat på flera håll i lokalen.
- Betalning sker endast via klippkort eller swish.
- Så många sittebord som möjligt.
- Föranmälan kommer att krävas.
- Kaffe och fikabröd medtages av spelarna.
- Max antal spelare är satt till 24 st, färre bord således och större avstånd.

Detta är bara några av de viktigaste åtgärderna vi genomför. Allra viktigast är att ni som kommer för att spela tar ert ansvar. Självklart inget spel vid minsta antydan om besvär,
god handhygien, håller avstånd till andra vid ankomst och avfärd till och från lokalen, håller avstånd vid bordsbyte etc. Vi uppskattar hjälp från er avseende rengöring av handtag,
stolar etc under och efter spel.  

Väl mött!
Styrelsen