Styrelsen beslutar om fortsatt spel. Kan ändras med kort varsel. 

Med anledning av den snabba och dramatiska spridningen av Corona-viruset har styrelsen för LBK fört en diskussion om
huruvida vi frivilligt ska stänga spelverksamheten under en period. Styrelsen väljer att följa de riktlinjer som folkhälsomyndigheten
har rekommenderat och beslutar därför att fortsätta spelverksamheten enligt schema. Dock kan nya omständigheter och riktlinjer
förändra detta beslut med kort varsel. 

För er som deltar i spel gäller ett individuellt ansvar att följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten samt svenska
bridgeförbundet anvisat. Vid spel, tvätta händerna ofta och grundligt. Stanna hemma vid luftvägssymptom, feber eller hosta!
Avstå besök vid klubben under två veckor.  

Om spelare i klubben får konstaterad smitta måste denna omedelbart informera någon i styrelsen. Klubben måste därefter göra ett
obligatoriskt uppehåll i spel under minst två veckor. 

Styrelsen