Jourspelarlista
Våren 2020

Datum

Namn

8/1

Leif Lundberg

22/1

Ann-Lis Sundelin

19/2

Urban Nilsson

4/3

Göran Nordberg

11/3

Micke Glyssner

18/3

Erik Johansson

1/4

Agneta Troselius

8/4

Fredrik Larsson

22/4

Gunnar Holmkvist

29/4

Hans Wårell

6/5

Lisbet Markgren

20/5

Ulla Norman

27/5

Lars Sundberg

 

·         Jourspelaren är till hands inför tävlingen och spelar i första hand om udda antal spelare finns anmälda.

·         Om jämt antal spelare finns är det i första hand jourspelaren som avstår att spela.

·         Jourspelaren spelar gratis denna tävling eller vid jämnt antal spelare följande spelkväll