SOMMARBRIDGEN 2007


    Juni

       Juli

Augusti

4/6 

Sommarbridge 1

2/7

Sommarbridge 5

6/8

Sommarbridge 10

11/6 

Sommarbridge 2

9/7 

Sommarbridge 6

13/8 

Sommarbridge 11

18/6 

Sommarbridge 3

16/7

Sommarbridge 7

20/8

Sommarbridge 12

25/6

Sommarbridge 4

23/7

Sommarbridge 8

27/8

Sommarbridge 13

  Totalresultat Sommarbridgen 2007 30/7 Sommarbridge 9