SOMMARBRIDGEN 2001


    Juni

       Juli

Augusti

28/5 

Sommarbridge 1

2/7

Sommarbridge 6

6/8

Sommarbridge 11

5/6 

Sommarbridge 2

9/7 

Sommarbridge 7

13/8 

Sommarbridge 12

11/6 

Sommarbridge 3

16/7

Sommarbridge 8

20/8

Sommarbridge 13

18/6

Sommarbridge 4

23/7

Sommarbridge 9

27/8

Sommarbridge 14

25/6

Sommarbridge 5

30/7 

Sommarbridge 10

 


 


Totalresultat Sommarbridgen 2001